Zorg en Welzijn

In de gemeente Schinnen doen we het samen! 

Per 1 januari 2015 is veel veranderd in de zorg (nieuwe Wmo), de jeugdzorg en op het gebied van werk en inkomen (nieuwe participatiewet). De gemeente heeft taken van het Rijk overgenomen en dit heeft de verandering van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving ingeluid. Burgers dragen steeds meer verantwoordelijkheid voor elkaar en dit noemen we transformatie. Dat vraagt kracht van de gemeenschap: inwoners, organisaties, verenigingen, ondernemers en gemeente. Samen met elkaar, zorgen voor elkaar!