Wmo

In de gemeente Schinnen doen we het samen!

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De Wmo zorgt er ook voor dat iedereen de hulp en ondersteuning krijgt die hij daarbij nodig heeft. Heeft u hulp of ondersteuning nodig om mee te doen in de samenleving? Dan kunt u terecht bij het zorgloket van de gemeente. U gaat in gesprek met een Wmo-consulent over uw vragen en over mogelijke oplossingen.