Whatsapp-buurtpreventie

Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep. De bedoeling van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van eenieder toenemen en kunnen we samen het gevoel van veiligheid vergroten en verdachte situaties in onze buurt snel delen.

Bord met tekst: Attentie, whatsapp buurtpreventie

Inmiddels zijn er zo'n 29 Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente actief. Het initiatief hiervoor kwam van burgers zelf. De rol van de gemeente is vooral een ondersteunde en faciliterende rol, zoals bv. bij het aanschaffen en ophangen van “de buurtpreventiebordjes”, het verzorgen van de kopieën van de buurtbrieven en het bieden van een gelegenheid om elkaar (gezamenlijk) te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Inmiddels hebben de beheerders van de Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de hele gemeente afgesproken nauw contact met elkaar te onderhouden.

Wilt u weten of er bij u in de buurt een Buurtpreventie WhatsApp-groep actief is, kijk dan hier een voor een overzicht van alle Buurtpreventie WhatsApp-groepen in onze gemeente.

Geen babbelbox

De Buurtpreventie WhatsApp-groepen zijn alleen bedoeld voor berichtgeving over de veiligheid in de buurt en dus geen babbelbox. Het gebruik en beheer van de WhatsApp-groepen is met de wijkagenten en de gemeente afgestemd. Bij aanmelding bij een Buurtpreventie WhatsApp-groep ontvangen de deelnemers de spelregels.

Ook een buurtapp oprichten?

Neem dan contact op met de gemeente Schinnen, via info@schinnen.nl (t.a.v. Ger Salemink). De gemeente kan u dan op weg helpen en beschikt o.a. over een voorbeeld-uitnodiging voor buurtgenoten. Daarnaast kunt u contact opnemen met wijkagent van de politie Arno Benders: arnold.benders@politie.nl of via 0900 88 44.
Kijk ook eens op www.wabp.nl voor meer informatie en (huis)regels voor buurtapp-netwerken.