Vrijwillige cliëntondersteuners/ouderenadviseurs

Ieder mens is gehecht aan zijn zelfstandigheid en wil graag zo lang mogelijk zelf de regie voeren over zijn of haar leven. Toch zijn er momenten waarop er behoefte aan ondersteuning is op het gebied van gezondheid en zorg, wonen en leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid, financiën en koopkracht, welzijn, beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen.

In de gemeente Schinnen zijn meerdere vrijwillige cliëntondersteuners/ouderenadviseurs actief die u kunnen helpen bij het zelfstandig inrichten van uw leven. De vrijwillige cliëntondersteuners zijn onlangs door KBO-Limburg in zeer nauwe samenwerking met de gemeente Schinnen opgeleid tot onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit betekent dat zij er voor alle inwoners (jong en oud) zijn. Zij zijn uw gesprekspartner bij het geven van informatie, advies en uitleg over verschillende voorzieningen in de omgeving. Daarnaast kunnen ze u bijstaan bij bijvoorbeeld het voeren van het zogenaamde keukentafelgesprek met de gemeente. Deze ondersteuning is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Heeft u behoefte aan ondersteuning? De cliëntondersteuners/ouderenadviseurs helpen u graag!
 

Bekijk ook de folder Cliëntondersteuners!