Vakantiemelding

Als u een uitkering ontvangt of heeft aangevraagd, dan mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar buiten Nederland verblijven. U bent verplicht om het begin en het einde van elke verblijfsperiode buiten Nederland uit eigen beweging te melden. Uw verblijf buiten Nederland mag echter niet uw re-integratietraject verstoren! Als u hierover twijfelt, neem dan contact op met de re-integratieconsulent van de gemeente Schinnen, via telefoonnummer 14 046. De reden van het verblijf in het buitenland is niet van belang,

 • Langer dan 4 weken weg?

  Als u langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft, heeft u geen recht meer op uitkering.

 • Verlaging uitkering of boete

  U krijgt géén toestemming als uw verblijf buiten Nederland uw re-integratietraject verstoort. Verblijft u tóch buiten Nederland? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Ook het niet melden van uw verblijf buiten Nederland kan gevolgen hebben.

 • Melden

  U moet uw verblijf in het buitenland aan het cluster 'Participatie' doorgeven. Dat kan met het meldingsformulier. Vul het in en breng het persoonlijk langs bij de gemeente. Bij terugkomst gaat u ook weer persoonlijk bij de gemeente langs.

 • Bewaar bewijsstukken

  U moet minimaal één jaar bewijsstukken van uw verblijf buiten Nederland bewaren.