Startersregeling

HuisjeEen huis kopen lukt soms niet. Een starterslening kan dan uitkomst bieden. Zoals de naam al zegt, is de lening bedoeld voor een eerste koophuis. Starters kunnen hiervoor bij de gemeente Schinnen terecht en krijgen zo een steuntje in de rug bij de aankoop van een eigen woning.

Wat houdt de starterslening in?

Kort gezegd:
• Een lening van maximaal € 37.000,- bovenop de eigen hypotheek.
• Een huis van maximaal € 200.000,- k.k.
• Een totaal gezinsinkomenvan maximaal € 45.000,- bruto.

Over de starterslening betaalt u de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Na drie jaar geldt een marktconforme rente en aflossing (naar draagkracht). Als blijkt dat op dat moment de aflossing en de rente niet betaald kan worden, is er een mogelijkheid voor een lagere maandtermijn. Iedereen die in Schinnen een woning wil kopen en aan de volledige voorwaarden voldoet, kan van de starterslening gebruik maken. Dit is ongeacht de leeftijd of gezinssituatie.

Gezamenlijk initiatief

De Startersregeling heeft al veel mensen aan een koopwoning geholpen. De gemeenteraad heeft daarom onlangs geld beschikbaar gesteld voor nieuwe leningen. De starterslening is een gezamenlijk initiatief met de Provincie Limburg en is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN).

Informatie of een aanvraagformulier

Voor meer informatie over de Startersregeling, kunt u gaan naar de website van SVN.
Voor een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de heer Eijpe, sector Ontwikkeling & Beheer. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (046) 4572845 of via e-mail m.eijpe@schinnen.nl