Participatiewet/Bijstand

In gemeente Schinnen doen we het samen!Als uw inkomen te laag is om zelf in uw bestaan te voorzien, dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. Van u wordt dan verwacht dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer zelfstandig in uw inkomen te voorzien. Daarnaast zijn er ook andere vormen van financiële ondersteuning.