Jeugdhulp

Vragen rondom opvoeden en opgroeien

Voor informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek via 046-8506910 of info@cjg-wm.nl.

Zij proberen uw vraag direct te beantwoorden. Als dit niet lukt, zorgen zij er voor dat het iemand van team jeugd (onderdeel van het gebiedsteam Schinnen) binnen enkele werkdagen contact met u opneemt.

Ook voor spoedzaken kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met het CJG. Buiten kantoortijden kan contact worden opgenomen met de spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg, via 088-0072990.

Ondersteuning aanvragen voor uw kind met een beperking

Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning voor uw kind met een beperking? Vul dan online het formulier in! Hierbij dient u een kopie van een ID-bewijs van de jeugdige te uploaden.

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van het gebiedsteam of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt van het gebiedsteam of de gemeente. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van het wijkteam, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Op de website van het AKJ vindt u meer informatie en alle contactgegevens.

Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar jeugdhulp@schinnen.nl.

Documenten