Hersengezond Limburg

Tot begin 2019 loopt de bewustwordingscampagne ‘’We zijn zelf het medicijn’’ van het Alzheimer Centrum Limburg. Deze campagne is gericht op bewustwording van de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid. Leefstijl is namelijk verantwoordelijk voor 30% van het aantal gevallen van dementie wereldwijd en slechts weinig mensen weten dit.

Op de campagnewebsite (www.wezijnzelfhetmedicijn.nl) kun je bekijken wanneer de campagne bij jou in de buurt komt en je kunt aansluiten bij een activiteit. Tijdens de lancering is ook de MijnBreincoach app beschikbaar geworden in de appstores. Deze app is gratis te downloaden en geeft je binnen twee minuten inzicht in je eigen hersengezondheid op basis van 12 factoren (waaronder lichaamsbeweging, voeding, mentale activiteit en stemming). De app helpt je bij het zetten van kleine en haalbare stappen naar een gezondere leefstijl, en daarmee gezondere hersenen. Voor mensen die geen smartphone of tablet hebben, is de app ook beschikbaar als website. Inmiddels staat de teller op bijna 10.000 downloads.

Bekijk daarnaast ook de activiteiten van de Alzheimer Week (van 17 tot en met 21 september).

Vriendenprogramma

De campagne heeft een ‘’vriendenprogramma’’ voor bedrijven en instellingen die het vanuit maatschappelijk oogpunt zinvol en belangrijk vinden om zich aan te sluiten bij dit gezondheidsinitiatief. De Gemeente Schinnen heeft zich hierbij aangesloten en steunt dit initiatief!