Contact

Heeft u een vraag? Of wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact op!

Zorg en begeleiding

Wmo-loket en Jeugdzaken gemeente Schinnen

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: 08.30 tot 12.00 uur
Postadres: Postbus 50, 6365 ZH Schinnen

Bezoekadres: Scalahof 1, 6365 BK Schinnen

Telefoon: 14 046

E-mail: info@schinnen.nl

Werk en Inkomen

T elefoon: 14046

E-mail: participatie@schinnen.nl

Jeugdhulp

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Oirsbekerweg 8
6438 HC Oirsbeek

Telefoon:  046 - 850 69 10

E-mail:  info@cjg-wm.nl

www.cjg-wm.nl