Bijstandsuitkering

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. Er wordt van u verwacht, dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer zelfstandig in uw inkomen te voorzien. De aanvraag voor bijstand dient u in, zodra uw inkomen daalt of wegvalt. Maak hier online een afspraak voor het aanvragen van een uitkering.

De ingangsdatum van een bijstandsuitkering is meestal de datum waarop u de afspraak heeft vastgelegd. De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.