Rioolherstel (reliningsprogramma) 2018

Dit item is verlopen op 13-11-2018.

GMB Rioleringstechnieken gaat in opdracht van Schinnen een deel van het rioolareaal door de zgn. kousmethode ‘van-binnen-uit’, van put-tot-put, herstellen. Met deze methode wordt een compleet nieuwe glasvezelversterkte binnenwand in de oude rioolbuis aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats aan de:

Hommerterallee, kern Amstenrade

Aan de Hommerterallee worden de gemeentelijke hoofdriolen, vanwege de reconstructie van de T-splitsing Hoofdstraat-Allee-Hommerterallee (vanaf de Allee/Hoofdstraat tot aan de Hommerterweg) ‘van-binnen-uit’ hersteld. Er wordt een verkeersinstallatie geplaatst. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in de fiets- en voetpaden en veroorzaken niet heel veel verkeersoverlast.

In week 28-29 (9-20 juli) wordt gestart met deze voorbereidende werkzaamheden.

Na de bouwvakvakantie, begint GMB in week 32 met het aanbrengen van de glasvezel versterkte kunststof binnenwanden, de  ‘kousen’. De herstelwerkzaamheden aan het riool duren tot eind september/begin oktober. Gereed in week 39/40.

Kerkweg en Kerkepad, kern Puth

De werkzaamheden aan de Kerkweg en aan het Kerkepad (beperkte relining) te Puth vinden aansluitend aan bovengenoemde werkzaamheden plaats. Naar verwachting is de aannemer hier vanaf week 40 t/m 43 (1 t/m 26 oktober) bezig. De planning is afhankelijk van de voortgang en de weersomstandigheden.

Door de werkzaamheden kan zéér incidenteel verkeeroverlast, geur en/of rommelen in het riool, optreden. Bewoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden door de aannemer door een huis-aan-huis flyer op de hoogte gesteld wanneer de werkzaamheden in hun straat plaatsvinden.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u tijdens de uitvoering een melding indienen, dan kunt u tijdens kantooruren rechtstreeks contact opnemen met dhr. N. Hoevenaars; M 06-223 231 63 en/of het algemene nummer van GMB 088-8854200. Mailen kan ook:  nielshoevenaars@gmb.eu.

  • RSS