Gemeente Schinnen past kruispunt Hommerter Allee/Allee aan

Dit item is verlopen op 05-10-2018.

In november 2018 wordt de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg bij Amstenrade (Allee) opengesteld voor verkeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat het kruispunt Hommerter Allee / Allee / Hoofdstraat aangepast dient te worden. Uit onderzoek blijkt dat de toekomstige verkeersstromen het beste te geleiden zijn door het toepassen van een verkeersregelinstallatie(VRI). Deze maatregel is tijdens een inloopbijeenkomst met omwonenden en ondernemers besproken.

Door het toepassen van een verkeersregelinstallatie wordt een vlotte doorstroming gegarandeerd waardoor hinderlijke wachtrijen niet aan de orde zijn. De leefbaarheid komt hiermee ten goede en bedrijven en woningen blijven, ondanks de toename van verkeer, goed bereikbaar.

Op dit moment is gemeente Schinnen een aannemer aan het werven die het werk gaat maken. Na de bouwvak wordt een informatieavond georganiseerd voor direct betrokkenen. Deze avond staat in het teken van de fasering en verkeersmaatregelen tijdens de aanlegfase van het kruispunt. Dit zal grofweg begin september tot begin november zijn.  De direct betrokken ontvangen nog apart bericht hierover.

 In de bijgevoegde tekening kunt u het definitieve ontwerp van het nieuwe kruispunt bekijken.

 

  • RSS