Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Schinnen (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.schinnen.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)
  Oorzaak

  Fouten gevonden in de html-code.

  Gevolg

  http://lokaaltotaal.nl/schinnen wordt niet correct weergegeven.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Aanpassen broncode.

  Planning

  Eind 2015.

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)
  Oorzaak

  Niet-tekstuele content heeft geen tekstalternatief.

  Gevolg

  De alt-tekst van logo is niet correct op http://afspraken.schinnen.nl/internetafspraken/internetafspraken.aspx
  De banners en logoplaatjes aan de rechterkant missen de alt-tekst of hebben een niet-correcte alt-tekst op http://www.schinnen.nl/
  http://www.schinnen.nl/portal/weten-wat-de-openingstijden-zijn_41265/
  http://www.schinnen.nl/portal/producten-en-diensten_41211/product/paspoort_309.html

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  De pagina's worden aangepast.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

 • Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)
  Oorzaak

  Contrast voldoet niet aan de contrastverhoudingseisen.

  Gevolg

  Items zijn te licht van kleur op alle pagina's van de gemeentelijke website.

  De pagina wordt niet volgens de contrasteisen weergegeven op http://lokaaltotaal.nl/schinnen

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Websiteleverancier verzorgt aanpassingen.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

 • Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA)
  Oorzaak

  Teveel afbeeldingen gebruikt waar beter tekst gebruikt had kunnen worden.

  Gevolg

  Tekst wordt niet als tekst herkend op http://www.schinnen.nl/
  http://www.schinnen.nl/portal/weten-wat-de-openingstijden-zijn_41265/
  http://www.schinnen.nl/portal/producten-en-diensten_41211/product/paspoort_309.html
  http://lokaaltotaal.nl/schinnen

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Meer tekst en minder afbeeldingen gebruiken.

  Planning

  Eind 2015.

 • Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)
  Oorzaak

  Er zijn geen skiplinks aanwezig.

  Gevolg

  Niet-muisgebruikers moeten de hele website doorlopen op http://afspraken.schinnen.nl/internetafspraken/internetafspraken.aspx
  http://lokaaltotaal.nl/schinnen

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Skiplinks worden toegevoegd.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

 • Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (A)
  Oorzaak

  Geen paginatitels aanwezig.

  Gevolg

  Geen paginatitels zichtbaar op http://afspraken.schinnen.nl/internetafspraken/internetafspraken.aspx
  http://lokaaltotaal.nl/schinnen

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Paginatitels worden toegevoegd (H1).

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

 • Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)
  Oorzaak

  Banners en afbeeldingen met een link hebben geen duidelijk linkdoel omdat ze een alt-tekst en een title-tag missen.

  Gevolg

  Banners en afbeeldingen geven niet duidelijk aan waarnaar ze verwijzen op http://lokaaltotaal.nl/schinnen

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  De alt-tekst en title-tag worden geplaatst.

  Planning

  Eind 2015.

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)
  Oorzaak

  De focus rectangle is niet duidelijk zichtbaar.

  Gevolg

  Items kunnen niet met de tab-toets geselecteerd worden en skiplinks zijn niet zichtbaar op alle pagina's.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Skiplinks worden geplaatst en focus rectangle wordt duidelijk weergegeven.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015..

 • Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)
  Oorzaak

  Label bij de zoekbox is leeg.

  Gevolg

  Slechtzienden weten niet dat het om één zoekbox gaat op alle pagina's.

  De knoppen bevatten geen labels op pagina http://afspraken.schinnen.nl/internetafspraken/internetafspraken.aspx

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Labels worden toegevoegd.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Miriam Bartels:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!