Privacy

Iedereen heeft recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing geworden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG geeft regels over het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Hieronder informeren wij u over hoe wij onder de nieuwe wet omgaan met uw persoonsgegevens.
Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens, hoe lang bewaren wij deze en met wie delen wij uw gegevens? Welke rechten heeft u om uw persoonsgegevens te beschermen? En waar kunt u terecht als u het niet eens bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? De antwoorden op al deze vragen hebben wij vastgelegd in ons gegevensbeschermingsbeleid. Ook dit beleid vindt u op deze pagina terug.