Gemeentewapen

GemeentewapenAan de gemeente Schinnen is per Koninklijk Besluit op 12 augustus 1982 een gemeentewapen verleend. Het wapen bestaat uit vier delen en wordt als volgt beschreven."In azuur de Heilige Lambertus van natuurlijke kleur, halfaanziend, in bisschoppelijk gewaad. Het hoofd, omgeven door een nimbus, gedekt met een mijter, alles van goud. Houdende in de linkerhand een staf en een lans, beide van sabel. De kromming van de staf en de punt van de lans van goud. In keel de Heilige Gertrudis van natuurlijke kleur, in een kloostergewaad van zilver, waar overheen een mantel van sabel. Het hoofd omgeven door een nimbus van goud, houdende in de rechterhand een abtstaf van goud waartegen drie muizen van sabel opklimmen, en in de linkerhand een opengeslagen boek van goud. In keel een dubbel slangenkopkruis van zilver, waarop een schildje van zilver; beladen met drie koeken van keel. Geschaakt in zeven rijen van zes vakken, goud en azuur en in een gouden schildhoek een valk van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."