Zilveren draagspeld voor Mieke Jeurissen (10-04-2017)

foto Mieke met oorkonde

Op dinsdag 4 april heeft Mieke Jeurissen, 12 jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen van haar werkzame leven bij de gemeente Schinnen. Zij heeft zich 17 jaar ingezet voor de Schinnense statushouders.

Uit handen van burgemeester Frissen ontving zij de "zilveren draagspeld" van de gemeente Schinnen. De draagspeld geldt als blijk van waardering voor haar bijzondere verdiensten voor de Schinnense gemeenschap; met name voor haar intense betrokkenheid en bevlogenheid, haar groot verantwoordelijkheidsgevoel en al haar inspanningen voor het AZC, de asielzoekers, vluchtelingen en inburgeraars. Gelet op de adequate uitvoering van  haar werk was zij, samen met de door haar aangestuurde vrijwilligers, jarenlang het gezicht van het gemeentelijke asielzoekers- en inburgeringsbeleid.

  • RSS