ZijActief fleurt gemeentehuis op (16-11-2018)

Een leuke verrassing voor het gemeentehuis, een prachtig bloemstuk aangeboden door ZijActief kring Zuiderpoort. Na de algemene ledenvergadering van ZijActief Limburg mocht het bestuur van de kring een bestemming kiezen voor de prachtige bloemstukken die de locatie gesierd hadden.
 
Zij kozen voor de gemeentehuizen van Schinnen en Onderbanken om de gemeenten op deze manier te bedanken voor de subsidies die zij mochten ontvangen. Marion Vreuls benadrukte daarbij nogmaals hoe blij Zijactief is met deze steun “Door de bijdrage van de gemeenten kunnen we de activiteiten voor onze leden betaalbaar houden. We hopen dan ook dat we in Beekdaelen weer een beroep mogen doen op een bijdrage. Na de fusie herbergt de nieuwe gemeente Beekdaelen maar liefst 7 afdelingen met ruim 600 leden. ”  

Wethouder Quadvlieg neemt de bloemen in ontvangst
Wethouder Quadvlieg neemt de bloemen namens de gemeente Schinnen in ontvangst
 

  • RSS