WOZ-waarden openbaar (03-10-2016)

Huisje

De WOZ-waarde van woningen in Nederland is vanaf 1 oktober openbaar. Voor gemeente Schinnen kunt u deze voorlopig inzien op www.wozview.nl

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is ondertussen druk bezig Schinnen aan te sluiten op een landelijk loket, waar de WOZ-waarden van woningen uit het hele land te zien zijn. Zodra dit proces is afgerond, zullen we u hierover informeren! Tot die tijd kunt u voor de WOZ-waarden van gemeente Schinnen dus terecht op www.wozview.nl

  • RSS