Werkzaamheden Kollerstraat Oirsbeek-Schinnen (23-11-2018)

In week 48, de week van 26 november 2018, gaan werkzaamheden van start voor een nieuwe fase van de “Beekdaelenroute”.

De fase die nu aangepakt wordt, is het deel (buiten de bebouwde kom) Kollerstraat tussen Schinnen en Oirsbeek. Hierna volgt de Hagendorenweg in Amstenrade, het deel buiten de bebouwde kom tot aan de grens met Merkelbeek.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit frees en asfalteringswerkzaamheden gevolgd door het aanbrengen van belijningen. Later in het nieuwe jaar wordt dan ook nog rode coating aangebracht.

Gedurende de werkzaamheden wordt het werkvak afgesloten waarbij geen doorgaand verkeer mogelijk is, en wordt er gebruik gemaakt van een verkeersomleiding.

De werkzaamheden van beide fasen duren afhankelijk van de weersomstandigheden enkele weken. Er kan enige overlast ontstaan, met name in de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming. Hiervoor vragen we uw begrip en medewerking.

  • RSS