Werk in uitvoering wateroverlast Oirsbeek (04-05-2018)

In Oirsbeek rond het pleintje en het grasveld aan de Beukenberg, Grachtstraat en K├Âllerstraat wordt op dit moment een grote ondergrondse hemelwaterbuffer aangelegd. Deze buffer met een volume van 325 m3 helpt om de kans op wateroverlast te verkleinen. Ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de hemelwatervoorziening hebben in maart/april de nutsbedrijven kabels en leidingen opgegraven en waar nodig verlegd. Aannemer Redding Infra BV is druk aan het werk om de infiltratievoorziening te realiseren. Er wordt fors materieel ingezet om het grote gat te graven voor deze voorziening. Het hele werkterrein is afgezet en verkeer wordt tijdelijk omgeleid.

  • RSS