Wegwerkzaamheden Dorpstraat en Holleweg Schinnen (22-06-2018)

Omstreeks  week 27  start aannemer VSH, onderaannemer van Enexis,  in Schinnen met graafwerkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de oude gasleiding in de trottoirs van de Dorpstraat, tussen huisnummers 18 en 55. Inclusief een klein stukje van de Stationsstraat. Deze fase 1 zal voor de bouwvakantie klaar zijn. Na de bouwvakantie vervolgt VSH de werkzaamheden met vervolgfase 2 richting de Holle weg waarbij ook de waterleiding vervangen wordt.

Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een werk-vak met een halve wegafzetting. Indien nodig wordt het verkeer door verkeersregelaars geregeld worden. De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, in totaal zo’n 12 weken duren. Tijdens de werkzaamheden kan enige overlast ontstaan, onder andere doordat trottoirs tijdelijk niet beloopbaar zijn. Hiervoor vragen uw begrip. Ook is er tijdens de werkzaamheden een minder goede verkeersdoorstroming langs het werk-vak. Wij vragen u om hiermee rekening te houden en uw snelheid ter hoogte van de werkzaamheden te verminderen. 

  • RSS