Wees alert op illegale collectes! (07-12-2016)

Gemeente Schinnen waarschuwt voor illegale collectes in de gemeente. Wees hierop alert!

Samen met de politie adviseren wij iedereen die geld wil geven aan een goed doel, eerst te vragen naar de vergunning. Is die er niet, dan is de kans groot dat het geld niet op de juiste bestemming komt. Bij twijfel over de goede bedoelingen verzoeken wij u direct telefonisch contact op te nemen met de politie (0900-8844).

Vergunning nodig

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat het verboden is zonder vergunning een inzameling te houden van geld en/of goederen. Alle collectes waar de gemeente een vergunning voor heeft verleend en die dus legaal zijn, staan vermeld op onze website.

  • RSS