Wat moet ik doen bij wateroverlast? (29-05-2018)

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een goed werkend rioleringssysteem. Onze riolen zijn dan ook voorbereid op hevige regenbuien. Maar de klimaatveranderingen zorgen voor extreme regenbuien waar geen enkel rioolsysteem op is berekend. Daarbij is de inrichting van onze openbare en particuliere omgeving grotendeels verhard waardoor water niet kan wegzakken en een andere weg zoekt. Hoger gelegen plateaus en landbouwgebieden zorgen ook voor risico’s.

Warmste meimaand met hevige neerslag

Recent, in de warmste meimaand ooit, is de gemeente Schinnen getroffen door hevige neerslag. Hierdoor is op meerdere plekken in de gemeente ernstige overlast door water en modder ontstaan. Wat kunt u zelf doen als er wateroverlast optreedt?

 • Als het water komt, gebruik schotten, zandzakken en vuilniszakken om deuren en garagepoorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde of vuilniszakken met aarde.
 • Trek de roosters open van de kolken langs de weg. Dit zijn de putjes langs de trottoirranden. De roosters kunnen door plantmateriaal en afval verstopt raken. Let op! Sluit na de bui de roosters weer.
 • Rij, loop of fiets niet door een ondergelopen straat. Zet de auto voor de buien op een hogere plaats om schade aan uw auto te voorkomen.
 •  Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door water en modder niet meer zichtbaar. Laat kinderen nooit in het water spelen tijdens of na een hoosbui. Het is hemelwater met een lichte vervuiling door rioolwater uit de leidingen (uitwerpselen).
 • Verplaats geen wegafzettingen. Auto's die na u komen, kunnen de afzetting dan missen - met alle gevolgen van dien.
 • Houdt radio, televisie en websites in de gaten, de meteodiensten waarschuwen met kleurcodes dat er extreem weer aankomt in de regio.

Meldingen wateroverlast openbare ruimte doorgeven

 • Voor meldingen over wateroverlast in de openbare ruimte, omgevallen bomen, afgebroken takken, modderoverlast etc. kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum: Telefoon 14 046
  Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

  Buiten kantoortijd neem contact op met de politie T 0900 88 44.

  U kunt ook de brandweer bellen. De brandweer concentreert zich bij ernstige wateroverlast in eerste instantie op de veiligheid. Denk daarbij aan elektriciteit en omgewaaide bomen. Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee! Overige gevallen: bel 088-0619200.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen

 •  Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Voorkomen is beter dan genezen

Wij werken samen, met partners zoals waterschap Limburg en de LLTB, hard aan de waterproblemen om deze bij de bron aan te pakken. Gemeente Schinnen is niet voor niets pilotproject voor ‘Water in balans’. Wij leggen op meerdere plekken grote regenwaterbuffers en wadi’s aan zoals in centrum Oirsbeek en in het Weidepark van Amstenrade. Wij stimuleren het afkoppelen van schoon regenwater op de riolen net als het terugbrengen van steeds meer verhardingen in de tuinen. Al deze inspanningen helpen om wateroverlast te voorkomen.  

 • RSS