Voortgang Weidepark Allee Amstenrade (04-05-2018)

De werkzaamheden aan het nieuwe Weidepark Allee zijn in afronding. Aannemer InMenz legt momenteel de laatste hand aan de inrichting. De afrasteringen worden geplaatst, het asfaltvoetpad langs het park is medio mei klaar waarna de bermen nog worden afgewerkt en de oplevering kan plaatsvinden. Binnen het plan zijn hemelwaterbuffers en –greppels aangelegd met een volume van ca. 2600 m3. Op deze voorzieningen worden een aantal daken van de woningen rondom het parkgebied aangesloten. Met als doel om schoon hemelwater in de omgeving vast te houden en zo mogelijkheden te bieden voor o.a. de ontwikkeling van flora- en fauna. Verder ligt de meest westelijke buffer al gereed voor een deel van de toekomstige hemelwateropvang van de nog te reconstrueren Hommerter allee.

Het park wordt een klein maar fijn natuurgebied met veel aandacht voor flora en fauna. Het park vormt een belangrijke bijdrage bij de nieuwe entree van Amstenrade komend vanaf Heerlen-Brunssum en de nieuwe Buitenring parkstad.  De gemeente Schinnen en de Provincie Limburg gaan samen met de omgeving het nieuwe park feestelijk openen. Deze opening,  inclusief de ingebruikname van een insectenhotel van de lokale IVN, is voorzien in juni.

  • RSS