Verslag Open Koffie (22-02-2016)

Elke twee maanden wordt een “Open Koffie” in een van de kernen van de gemeente georganiseerd: een bijeenkomst voor burgers, verenigingen, clubs, zorg-en-welzijnsorganisaties, ambtenaren en politiek. Hier presenteren de in Schinnen actieve organisaties zich. Daarnaast is er tijd voor discussie en netwerken. Donderdag 18 februari was Priva Zorg de gastheer in de kern Schinnen. Maurice Vondenhoff gaf een presentatie over deze thuiszorgorganisatie. Verder presenteerde Astrid Ticheler haar organisatie Lyvia. Deze verzorgt ondersteuning aan mantelzorgers en ouderen. Ook werd de film “Samen voor Elkaar” over Schinnense vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven vertoond. Tenslotte was er aan de hand van een aantal stellingen een discussie over burgerkracht in het sociaal domein. Het was weer een geslaagde bijeenkomst!

De volgende Open Koffie staat gepland op 21 april van 16.00 tot 18.00 uur. Iedereen is welkom! De locatie wordt later bekend gemaakt.

  • RSS