Verenigingen aan zet in gemeenschapshuis Schinnen! (18-07-2016)

Enige tijd geleden zijn de dorpsontwikkelingsplannen (DOPS) van gemeente Schinnen vastgesteld. Centraal in deze plannen staat het versterken van de leefbaarheid in de kernen. Samen met burgers, verenigingen, stichtingen, bedrijfsleven willen we aan de slag om invulling te geven aan de DOPS.

Toekomstgericht

Wethouder van der Broek: “We zijn begonnen in de kern Schinnen, het gebied rond het gemeenschapshuis.  Enderzijds pasten de behoeften van de gebruikers (burgers, verenigingen en stichtingen) niet meer bij de huidige opzet van dit gemeenschapshuis.  Anderzijds zijn de veranderingen in de samenleving, waarin steeds meer verantwoordlijkheden teruggegeven worden aan de burgers, een belangrijke oorzaak voor de nieuwe aanpak. We willen dit samen oppakken en hebben daarom alle Schinnense verenigingen uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van hun gemeenschapshuis”.

Op 11 mei was het zover. De eerste gezamenlijke bijeenkomst was een feit. De verenigingen zijn die avond aan de slag gegaan om de mogelijkheden voor de exploitatie van het gemeenschapshuis met elkaar te bespreken. Uiteindelijk hebben zij unaniem besloten dat ze samen gaan onderzoeken of de exploitatie van het zalengedeelte door de verenigingen zelf geregeld kan worden en het café/brasseriedeel door een commerciële partij.

Stichting

Om de gekozen exploitatievorm goed uit te kunnen voeren wordt een stichting opgericht. Een aantal verenigingen heeft interesse om deel te nemen zoals: Fanfare St. Caecilia, Stichting Jeugdcarnaval Schinnen, C.V. de Schinöster, KBO afdeling Schinnen en Stichting Samenwerkende Verenigingen Schinnen. De stichting streeft erna om in september een businessplan gereed te hebben. Ter ondersteuning van dit initiatief heeft Gemeente Schinnen Spirato opdracht gegeven de stichting te ondersteunen bij dit proces. Spirato is onderdeel van de Vereniging Kleine Kernen Limburg en heeft veel kennis, kunde en praktijkervaring op het gebied van beheer en exploitatie van gemeenschapsaccommodaties.  

Hoe verder?

Op korte termijn kijken we samen met de stichting naar de invulling van het brasserie-/cafégedeelte van het gemeenschapshuis. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang, net als van ontwikkelingen in de andere dorpskernen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, neem contact op met Chris Duyzings, beleidsadviseur Welzijn, T 14 046 of e-mail c.duyzings@schinnen.nl

  • RSS