Verbetering waterbuffer Beijlkensweg (18-07-2018)

Waterbuffer Beijlkensweg

Bij de extreme hoosbuien afgelopen mei is er veel hemelwater (en modder) afgestroomd naar de Oirsbekerweg in Oirsbeek. De bedoeling was echter dat dit in de waterbuffer aan de Beijlkensweg terecht zou komen. Om ervoor te zorgen dat dit bij toekomstige buien wél gebeurt, wordt de instroom naar deze buffer verbeterd. In de Beijlkensweg worden daarom roostergoten, holle banden en een hemelwaterafvoerriool aangebracht.

Deze werkzaamheden starten vanaf 6 augustus en zijn eind september gereed (afhankelijk van het weer). Het verkeer kan gebruik blijven maken van de Beijlkensweg: er wordt een halve rijbaan afgezet. Mogelijk kan er tijdelijk enige verkeershinder optreden.

Water in Balans

De werkzaamheden om de waterproblematiek aan te pakken maken onderdeel uit van de pilot Oirsbeek-Amstenrade en worden samen met het Waterschap Limburg (Water in Balans) voorbereid en uitgevoerd. De verbetering van de instroom van de hemelwaterbuffer zal ook zorgen voor minder waterhinder in de kern van Oirsbeek.

  • RSS