Stand van zaken herindeling (27-07-2016)

Logo Onderbanken-Schinnen-Nuth

Sinds de gemeenteraden van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen het voornemen tot een herindeling hebben uitgesproken, zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.
Dat is niet altijd even zichtbaar. Waar staan we nu eigenlijk? En waar wordt u als burger bij betrokken?


Onderbanken-Schinnen wordt Onderbanken- Nuth-Schinnen

Het herindelingstraject was eerder al door de gemeenten Onderbanken en Schinnen ingezet.
Eind mei heeft de gemeenteraad van Nuth zich uitgesproken aan te sluiten bij deze voorgenomen gemeentelijke herindeling.

Herindelingstraject

Voordat de nieuwe gemeente op 1 januari 2019 kan starten, moet er nog het nodige worden voorbereid.

Het herindelingstraject bestaat uit drie sporen:

  1. het wettelijk spoor;
  2. het visiespoor;
  3. het fusie- en veranderspoor (bouwen nieuwe gemeentelijke organisatie).

Wettelijk spoor

Op dit moment hebben de drie gemeenten elkaar gevonden in een gezamenlijk traject van kennismaken, bijpraten en afstemmen. Allereerst wordt een aantal zaken geregeld die in de wet zijn vastgelegd. Samen wordt een herindelingsontwerp opgesteld waarin onder andere staat wat de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde fusiedatum (1 januari 2019) zijn. Na vaststelling door de drie raden in november volgt een periode van zienswijze. Gedurende 8 weken heeft iedereen dan de mogelijkheid tot inspraak. De volgende stap is het vaststellen van het herindelingsadvies in maart 2017. Dit is de laatste stap in het wettelijk spoor voor de gemeenten. Hierna zijn de provincie (advies) en het Rijk (besluit) aan zet.

Visiespoor

Om op 1 januari 2019 een vliegende start te maken als nieuwe gemeente gebruiken Onderbanken, Nuth en Schinnen de tussenliggende periode om een inhoudelijk vergezicht op te stellen voor de nieuwe gemeente. De bedoeling is om in een interactief proces met zowel interne als externe partijen te komen tot een strategische visie incl. investeringsagenda.

Fusie- en veranderspoor

Binnen het fusie- en veranderspoor wordt gewerkt aan het bouwen en inrichten van de nieuwe gemeentelijke organisatie. Een organisatie die burgers wil overhalen om mee te doen, om samen te werken, om zelfredzaamheid aan de dag te leggen. We bouwen aan duurzame relaties met inwoners, bedrijven en organisaties die niet aan tijd of plaats gebonden zijn. Digitale dienstverlening speelt daarin een steeds belangrijkere rol.

Interactief proces

Uiteraard is er in het herindelingsproces een aantal momenten ingebouwd om U de ruimte te bieden Uw zienswijze over de voorgenomen herindeling kenbaar te maken. Dit kan onder andere vanaf het moment dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt. Daarnaast willen de gemeentebesturen graag veel vaker en intensiever de dialoog met de burgers aangaan. Hoe ziet u de toekomst van de nieuwe gemeente en wat vindt u belangrijk? Het wordt tenslotte de gemeente van ONS allemaal. Hiervoor worden gedurende het herindelingsproces verschillende mogelijkheden aangeboden.

Informatieavonden

Omdat de gemeente Nuth later is ingestapt in het herindelingstraject, worden in september twee extra informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn vergelijkbaar met de avonden die eerder in Schinnen en Onderbanken georganiseerd werden. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 6 september  in het Trefcentrum in Nuth en op woensdag 7 september  in ’t Weverke in Schimmert.  Inloop voor beide avonden is vanaf 19.00 uur en het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden

Wilt u zich in verband met de organisatie alstublieft vooraf aanmelden voor één van de bijeenkomsten. 

Volg het fusieproces!

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom de fusie?
Volg ons via de websites van de gemeenten, de facebookpagina’s of twitter.
Ook informeren wij u regelmatig via de lokale media.

 De gemeente van u, van mij, van ONS

  • RSS