Schinnen toegetreden tot IBA Parkstad (18-01-2017)

Op maandag 16 januari zijn handtekening gezet onder de overeenkomst dat gemeente Schinnen toetreedt tot IBA Parkstad. Gezamenlijk worden de komende jaren een aantal toonaangevende en structuurversterkende projecten in de gemeente gerealiseerd.

Burgemeester Léon Frissen: 'IBA is een project met een perspectief van inspiratie en samenspel. Waar ruimte geboden wordt te acteren op het snijvlak van stad en landschap. En dat raakt de kern van de missie van de fusiegemeente waar Schinnen onderdeel van uitmaakt'.

Schinnen onderschrijft de noodzaak tot een gezamenlijke visie op de regio. De omliggende gemeenten Onderbanken en Nuth maken al deel uit van de IBA-agenda. In het IBA Handboek 2015 heeft IBA-curator en gewezen Rijksbouwmeester Jo Coenen Schinnen beschreven als een belangrijke schakel in het landelijke gebied dat zich uitstrekt van Schimmert tot Schinveld.

De Parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Nuth en Onderbanken) en de Provincie Limburg zijn aandeelhouders van IBA. In een periodieke vergadering, waar bestuurlijke vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten en overheidsinstellingen zitting in nemen, wordt mede de koers van IBA bepaald. Tevens hebben de gemeenten en de provincie 45 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van innovatieve projecten in de regio.

IBA Parkstad

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor betreffende gebieden. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Maar minstens zo belangrijk: een cultuuromslag in denken en werken in en waardering voor het gebied. Een hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren.

  • RSS