Rubbergranulaat in kunstgrasvelden (12-10-2016)

kind op bal

Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden en de mogelijke gezondheidsrisico’s dat dit met zich mee kan brengen.

Wij kunnen ons voorstellen dat het programma vragen oproept en willen u daarom informeren over het gebruik van rubbergranulaat in gemeente Schinnen.  Dit materiaal (korrels) wordt in alle kunstgras voetbalvelden in onze gemeente gebruikt.  Deze korrels zorgen ervoor dat de eigenschappen van kunstgras sterk overeenkomen met een natuur grasveld.

In Schinnen gebruiken we rubbergranulaat dat voldoet aan de gecertificeerde normen van NOC*NSF en KNVB. Dit wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland toegepast.

Onderzoek RIVM

Het RIVM geeft aan dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras op basis van de huidige inzichten geen risico oplevert voor de volksgezondheid en dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden. In 2007 is onder begeleiding van het RIVM al beperkt onderzoek gedaan. Over dit onderzoek is door het  RIVM geconcludeerd dat gebruik maken van kunstgrasvelden niet leidt tot gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan rubbergranulaat.

Momenteel wordt er verder onderzoek verricht door de Europese commissie. Wij wachten de onderzoeksresultaten met grote belangstelling af en handelen op basis van deze bevindingen.

Vragen?

De voetbalverenigingen zijn door gemeente Schinnen op de hoogte gesteld van de huidige situatie. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met Chris Duyzings, tel. 046 – 457 2832, of stuur een e-mail naar c.duyzings@schinnen.nl. Zodra er meer informatie beschikbaar is, stellen we u hiervan in kennis.

  • RSS