Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo (19-01-2017)

In 2016 heeft gemeente Schinnen een cliëntervaringsonderzoek voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laten uitvoeren. Een dergelijk jaarlijks onderzoek is verplicht om te zien wat de ervaringen zijn van de Wmo-cliënten in onze gemeente.

Het onderzoek richtte zich op drie thema’s: contact, kwaliteit van de ondersteuning en wat levert de ondersteuning mij op. 

Uit de cijfers blijkt dat Schinnen met een gemiddeld cijfer van 6,9 het redelijk tot goed doet. Vergelijkbare gemeenten scoren gemiddeld eenzelfde cijfer. Wat opvalt is dat in bijna alle gemeenten weinig cliënten wisten dat zij bij het indienen van een aanvraag hulp konden krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Voor gemeente Schinnen is dit aanleiding om hieraan meer aandacht te schenken en aanvragers hierop nog duidelijker te wijzen.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen om zo nodig het beleid aan te passen en de uitvoering te verbeteren.

  • RSS