Resultaten cliëntenervaringsonderzoek Wmo 2017 (03-10-2018)

uitgestrekte duimen

Gemeente Schinnen scoort goed op de thema’s contact, kwaliteit van de ondersteuning en wat levert de ondersteuning mij op. Dit blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat gemeente Schinnen heeft laten uitvoeren over het jaar 2017.

Goede score en hoge tevredenheid

Uit de cijfers blijkt dat Schinnen goed scoort op de genoemde drie thema’s. Uit de benchmark blijkt dat gemeente Schinnen op de 10 verplichte vragen beter scoort dan het afgelopen jaar. Wat het meeste opvalt is dat landelijk weinig cliënten wisten dat zij bij het indienen van een aanvraag hulp konden krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Gemeente Schinnen heeft het afgelopen jaar meer bekendheid gegeven aan de ondersteuning door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het effect is dat de bekendheid van deze ondersteuning de afgelopen twee jaar met negen procent is gestegen. Cliënten zijn positiever over het cliëntcontact ten opzichte van de afgelopen twee jaren. Uit het onderzoek blijkt dat 89 procent van de inwoners in de gemeente Schinnen die ondersteuning nodig heeft, tevreden is. Schinnen komt daarmee goed uit de test ten opzichte van de Parkstad gemeenten.

Extern onderzoeksbureau

Dit onderzoek is voor de hele regio Parkstad uitgevoerd door onderzoeksbureau Dimensus. Een dergelijk jaarlijks onderzoek is verplicht om te zien wat de ervaringen zijn van de Wmo-cliënten in onze gemeente.

  • RSS