Reinigen straatkolken en roosters/zandvangers (01-06-2018)

Straatkolken worden minimaal eens per jaar gereinigd. De meest vervuilde straatkolken worden twee x per jaar gereinigd. Dit zijn o.a. straatkolken die op laaggelegen, risicovolle plekken liggen. In deze ronde worden ditmaal, vooral in de kern van Oirsbeek, nog een aantal straten meegenomen die zwaar getroffen zijn door de recente hoosbuien en waar modder in de kolken terecht is gekomen. In week 23 starten we met het reinigen van deze straatkolken. Ook de grotere roosters en zandvangers worden in dezelfde week gereinigd en geïnspecteerd. Het is belangrijk om de kolken en roosters schoon te houden zodat het hemelwater zo snel mogelijk afgevoerd kan worden.

Wij verzoeken u om auto’s, zoveel als mogelijk, niet op de straatkolken en roosters/zandvangers te parkeren. Anders kunnen de voorzieningen niet goed bereikt worden.  De tweede onderhoudsronde, waarbij deze en álle overige straatkolken gereinigd worden (voor de hele gemeente in totaal 4010 stuks) volgt dan weer regulier in het najaar.

  • RSS