Reconstructie Hegge Schinnen (25-05-2018)

In de week van 11 juni 2018 starten de werkzaamheden ten behoeve van de eerste fase van de reconstructie Hegge. De week vooraf kunnen er mogelijk al proefsleuven gemaakt worden en materialen op het werk worden aangevoerd.


De voorbereidende werkzaamheden door Enexis  en WML in deze fase  zijn dan afgerond, en de civiele aannemer “wegenbouw Kurvers” gaat  aan de slag waarbij voornamelijk de bovenbouw opnieuw ingericht en vernieuwd  zal worden. De eerste fase die nu aangepakt wordt loopt globaal van huisnummer 3 t/m 99.
Gedurende de werkzaamheden wordt het werkvak  afgesloten waarbij geen doorgaand verkeer mogelijk is en zal er gebruik worden gemaakt van een verkeersomleiding. De werkzaamheden van deze fase van het project  zullen ongeveer 11 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.


Direct aanwonenden krijgen van de  aannemer nog een apart bericht en er zijn  “inloopuren” op het werk voor meer informatie over het project, de werkzaamheden en de planning. De werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen, met name in de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming. Hiervoor vragen we om uw begrip en medewerking.


Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Palant, (T14 046) projectleider gemeente Schinnen.

  • RSS