Problemen met inzameling PMD. Wat kunnen we er samen aan doen? (27-08-2018)

Afvalemmers

Begin augustus heeft RWM problemen gehad met het inzamelen, of beter gezegd het niet inzamelen van plastic afval (PMD). De extra inzamelrondes zijn noodgedwongen komen te vervallen vanwege het hoge ziekteverzuim, ten gevolge van de extreme hitte. Ondanks verwoede pogingen van de zijde van RWM, is het hen niet gelukt om tijdelijk personeel van andere inzamelbedrijven in te huren.

Nadat RWM ons hierover geïnformeerd had, hebben we u als inwoner,  met álle, op dat moment beschikbare, communicatiemiddelen (website, krantenartikel, FaceBook, pushbericht afvalapp RWM, Schinnen app) op de hoogte gesteld. Weekblad Goed Nieuws was  geen optie vanwege de vakantiestop.  Helaas hebben we toch nog een groot aantal klachten en meldingen ontvangen.  We betreuren danook dat u overlast heeft gehad en willen dit voor de toekomst samen met u voorkomen.

RWM app

Uiteraard zetten we bij calamiteiten al onze communicatiemiddelen in.  Maar u als inwoner kunt ook een steentje bijdragen. Namelijk door de afvalapp van RWM te downloaden. Als u pushberichten instelt, kan RWM u op een snelle en gerichte wijze bereiken en informeren. Deze mogelijkheid hebben we ook met de app van gemeente Schinnen.

De apps zijn beschikbaar voor android- en iOs-toestellen en te downloaden via de play- en appstore.

  • RSS