Primeur: Beekdaelen-mars voor het eerst ten gehore gebracht (13-12-2017)

Klarinet, noten

Koninklijke fanfare “St. Caecilia” Puth bracht zaterdag 9 december voor het eerst de Beekdaelen-mars ten gehore. Deze mars is gecomponeerd door dirigente en componiste Loes Reiling en onder haar bezielende leiding kregen de bezoekers van het L’Adventure Musicale Concert in de kerk in Puth de primeur. De mars in gecomponeerd als onderdeel van het feestelijk laatste jaar van gemeente Schinnen. De gemeente wil op verschillende manieren iedereen bedanken die zich de afgelopen 37 jaar heeft ingezet voor de gemeente, de verenigingen, het bedrijfsleven en alle overige inwoners. Het creëren van de partituur van deze Beekdaelen-mars is één van de bedankjes. In de mars worden de drie gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen muzikaal verbonden met als doel elkaar te versterken. Om het stuk te verankeren binnen de nieuwe gemeente Beekdaelen wordt de partituur aan alle harmonieën en fanfares aangeboden.

  • RSS