Oplossing voor locatie VV Amstenrade (24-07-2018)

Handen schudden

Gemeente Schinnen en Voetbalvereniging Amstenrade hebben overeenstemming bereikt over de locatie van de club in de Gijselaar in Amstenrade. Op de plek waar nu nog een natuurgrasveld ligt, wordt binnenkort een kunstgrasveld aangelegd. Dat hebben beide partijen dinsdagavond afgesproken.

Door deze oplossing komen de plannen voor het gebied de Gijselaar, waar VV Amstenrade deel van uitmaakt, niet in gevaar. Dit betekent dat een nieuw kindcentrum (/basisschool), renovatie-/nieuwbouwmogelijkheden voor zorgcentrum Elvira-Leontine, multifunctionele ruimtes voor verenigingen, een bibliotheek en een hoeskamer gerealiseerd kunnen worden. Ook de verkeersveiligheid kan nu verbeterd worden.

Ondanks dat door deze oplossing de geplande starterswoningen in de Gijselaar komen te vervallen, is het college van gemeente Schinnen blij. Op deze manier kan de gerechtelijke procedure beƫindigd worden en lopen de plannen voor de Gijselaar geen vertraging op. De gemeente en de voetbalclub hebben afgesproken met elkaar in gesprek te blijven over de aanleg van het nieuwe veld en over de invulling van het gedeelde gemeenschapshuis.

De Gijselaar

De Gijselaar in Amstenrade wordt met bovenstaande plannen een gebied waar jong en oud samenkomen: een duurzaam en dynamisch hart voor de gemeenschap Amstenrade.

De gemeente Schinnen was er alles aan gelegen om, in het belang van de gemeenschap van Amstenrade, samen met de voetbalclub tot een minnelijke oplossing te komen en zo gerechtelijke procedures die voor vertraging zorgen te voorkomen. Beide partijen zijn blij met de positieve uitkomst van het overleg en gaan nu samen aan de slag om de afspraken concreet gestalte te geven.

  • RSS