Opening Aldi Oirsbeek (16-11-2017)

Lint wordt doorgeknipt

Het college van B&W van gemeente Schinnen kijkt tevreden terug op de opening van Aldi in Oirsbeek. Niet alleen omdat die druk bezocht was, ook omdat de winkel binnen de gemeentegrenzen is gebleven! Een supermarkt is namelijk belangrijk voor inwoners, want die draagt bij aan het voorzieningenniveau. Het college heeft zich afgelopen periode dan ook ingezet om Aldi in gemeente Schinnen te houden. En dat is met de nieuwe locatie in Oirsbeek gelukt! Afgelopen woensdag opende wethouder Wolff samen met de filiaalleider de nieuwe winkel.

Wethouder Wolff: “De laatste jaren zie je dat veel voorzieningen vertrekken. Het is een goed signaal dat Aldi in de kleine kernen wil blijven.”

De komende tijd (maximaal 5 jaar) zal de supermarkt in Oirsbeek gevestigd zijn. De gemeente houdt het verkeer op de nieuwe locatie goed in de gaten, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Aldi gaat ondertussen kijken naar een plek voor een permanente vestiging in gemeente Schinnen.

Coop Supermarkt

Het college van B&W is niet alleen blij met de gang van zaken rondom Aldi, ook de komst van Coop Supermarkt naar Schinnen volgende maand wordt toegejuicht. Inwoners van dat dorp kunnen zo boodschappen in hun eigen kern blijven doen.

  • RSS