Ook in 2017 extra inzameling PMD-afval! (13-01-2017)

PMD-afval

Afgelopen jaar is er een proef geweest met extra inzamelrondes van PMD-afval in de zomerperiode. Na afloop hiervan hebben we dit geƫvalueerd en via een poll uw mening gevraagd. Gebleken is dat een overgrote meerderheid van gemeente Schinnen positief staat tegenover extra inzamelrondes van PMD-afval. Daarom is besloten dit ook in 2017 te organiseren! Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.
De extra data zijn: 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september.

Deze staan in de RWM Afval-app. Daarnaast wordt u hier later in het jaar nog aan herinnerd!

  • RSS