Ondertekening participatieverklaring (23-01-2017)

Deelnemers van de Participatiebijeenkomst Op 19 januari 2017 heeft een groep van 16 statushouders, allen afkomstig uit Syrië, onder toezicht van wethouder Wolff een participatieverklaring ondertekend. Door de ondertekening van deze verklaring wordt onderstreept dat zij het inburgeringstraject tot een goed einde hebben gebracht.

De ondertekening is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject en het is de afsluiting van een aantal workshops over de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Door het ondertekenen van de verklaring tonen de deelnemers aan dat ze graag willen participeren in de Nederlandse samenleving.

Na een welkomstwoord en een toespraak door Wethouder Wolff  hebben de deelnemers de participatieverklaring ondertekend. Vervolgens bedankte de heer Ramadani (één van de statushouders) de Koning en Koningin, het Nederlandse volk, wethouder Wolff en de gemeente Schinnen. Hij benadrukte hoe dankbaar, blij en gelukkig de deelnemers zijn en er alles aan zullen om zo goed en zo snel mogelijk in te burgeren.

  • RSS