Ondersteuning burgerinitiatieven (12-07-2016)

In de gemeente Schinnen doen we het samen

Weet jij een goed burgerinitiatief waarmee mensen (weer) deel kunnen nemen aan de maatschappij? Wil je een probleem in de buurt aanpakken? Bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit, burenhulp, zware klussen in de tuin of een cursus. Gemeente Schinnen kan helpen! Lees er alles over op de pagina voor burgerinitiatieven!

  • RSS