Nieuwe regels mantelzorgcompliment 2016 (15-06-2016)

Burgemeester en wethouders van gemeente Schinnen hebben besloten dat er geen mantelzorgcompliment 2015 meer aangevraagd kan worden. Dit geldbedrag voor inwoners die langdurige onbetaalbare zorg of ondersteuning krijgen, valt in 2016 onder nieuw beleid. Dit is in samenwerking met gemeente Onderbanken geformuleerd. De exacte regels hiervoor worden later dit jaar bekend gemaakt.

  • RSS