Nieuwe inwoners warm ontvangen (17-11-2016)

Dinsdag 15 november zijn nieuwe inwoners van onze gemeente in de Alfa Brouwerij Thull gastvrij ontvangen door het college van B&W. Na een kopje koffie volgde een korte inleiding waarna de aanwezige inwoners in groepen werden verdeeld. Zo konden zij in een kleinschalige setting in gesprek gaan met burgemeester Frissen en de wethouders Wolff, van der Broek en Quadvlieg. Over onderwerpen als mobiliteit, duurzaamheid, de herindeling ONS en dorpsontwikkelingsplannen werd geanimeerd met elkaar van gedachten gewisseld. Concluderend kunnen we stellen dat tijdens deze interactieve avond veel informatie gedeeld is. Daarnaast heeft het college ook veel interessante vragen en opmerkingen van de aanwezige gasten gekregen. Kortom, een succesvolle avond die volgend jaar weer in de gemeente georganiseerd zal worden!

  • RSS