Met hetzelfde gemak… (08-09-2017)

Zwerfafval

In gemeente Schinnen doen we het samenZwerfvuil is voor veel mensen een doorn in het oog. Toch treffen we steeds vaker zwerfvuil en gedumpt afval aan binnen onze gemeentegrenzen. Jammer, want een rommelige omgeving is geen goed visitekaartje voor onze mooie gemeente. En daarbij hebben onze medewerkers hun handen vol aan het opruimen hiervan!

A76

Gemeente Schinnen en Rijkswaterstaat hechten veel waarde aan een schone leefomgeving en een gezond milieu. Elk stukje afval dat wordt achtergelaten en niet wordt opgeruimd, zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor mens, dier en plant. Vooral de op- en afritten van de A76 ligt veel zwerfafval. Heeft u dus afval, gooi het niet zomaar op de grond, maar neem het mee naar huis. Met hetzelfde gemak, gooit u 't in de afvalbak.

Een schone gemeente begint bij ons allemaal. In de gemeente Schinnen doen we het samen!

  • RSS