Lintjesregen in Schinnen 2018 (26-04-2018)

Burgemeester Léon Frissen heeft donderdagochtend 26 april de eer gehad om aan drie inwoners van de gemeente Schinnen een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners hebben een onderscheiding verdiend, omdat ze zich op een vrijwillige en bijzondere manier hebben ingespannen voor de gemeenschap.

De heer Jan Brouns

Koninklijke onderscheiding de heer Brouns

Jan Brouns heeft zijn grote inzet onder andere getoond in de wereld van muziek en carnaval. Hij is bij basisschool de Verrekijker in Amstenrade voorzitter geweest van de oudervereniging van 1980 tot 1983. In 1983 werd hij lid van het schoolbestuur, waarvan vier jaar vice-voorzitter.

In Kerkrade heeft hij veel inzet geleverd voor de carnaval. Jarenlang heeft hij in het Kerkraads dialect stukken geschreven voor o.a. De Vasteloavends Tsiedónk. Hiervan is een bundel verschenen. In 1970-1971 heeft hij de carnavalssjlager van het jaar “Kom doch ins hei” geschreven. Verder heeft de heer Brouns met carnaval veel opgetreden als buuttereedner. Een initiatief van hem is de oprichting van de Jeugdraad van Elf in Amstenrade. Door de jaren is hij regelmatig gevraagd om (benefiet)avonden te presenteren.

Van 1989 - 2015 heeft de heer Brouns zich als muzikant en als betrokken organisator voor de harmonie St. Caecilia Schinveld ingezet. Zo is hij lang lid geweest van de evenementen- en orkestcommissie. De heer Brouns is mede-oprichter van het Clarinet Choir Schinveld en sinds de oprichting is hij in alle mogelijke bestuurstaken actief geweest. Het Clarinet Choir is een amateurensemble met diverse soorten klarinetten en zij spelen originele symfonische werken en moderne muziek.

De heer Paul Lintzen  

Koninklijke onderscheiding de heer Lintzen

Paul Lintzen is een verenigingsman in hart en nieren, voorzitter van voetbalvereniging Alfa Sport en in Puth is hij actief op meerdere fronten. Sinds 1980 is de heer Lintzen lid van de Puther Boys en in 1988 was hij mede-initiatiefnemer voor de oprichting van VV Puth. Hier nam hij de training van het jeugdvoetbal op zich en van 1994 tot 2009 was hij voorzitter. Na een pauze heeft hij in 2014 weer de voorzittershamer opgepakt. Grote inzet heeft de heer Lintzen getoond bij de totstandkoming van de fusie van VV Puth, VV Schinnen & VV Adveo tot Alfa Sport in 2016.  Een bloeiende en gezonde sportvereniging stond voor hem voorop.

De heer Lintzen is deelnemer aan de stichting "Vrunj van Puth". De Stichting steunt  verenigingen, stichtingen en organisaties die werkzaam zijn in de gemeenschap Puth en zet zich in om de leefbaarheid op sociaal-maatschappelijk vlak te bevorderen in Puth.

Ook is hij actief lid bij de organisatie van de Bedrijvenschuttersdag Puth. De organisatie van dit jaarlijkse netwerkevenement van de Koninklijke fanfare St. Caecilia en Schutterij St. Sebastianus uit Puth vereist veel tijd. De heer Lintzen zet zijn organisatietalent al jaren in om dit evenement te organiseren. Daarnaast heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals het organiseren van jubileumfeesten, toernooien, loterijen, wekelijks fungeren als kaderlid bij de jeugd en senioren, schrijven van programmaboekjes en 's zondags aan de kassa. Kortom, niks is Paul Lintzen teveel.

Mevrouw Henriëtte Thuis

Koninklijke onderscheiding mevrouw Thuis

Henriëtte Thuis vervult in de gemeente Schinnen en omstreken meerdere maatschappelijke functies.

Sinds 2002 is zij actief in het lokaal openbaar bestuur. Van 2002 tot 2006 en van 2008 tot heden is zij gemeenteraadslid van Schinnen en van 2006 tot 2008 wethouder. Ze is bestuurslid van veel maatschappelijke organisaties zoals de weldadige Stichting de Limpens in Oirsbeek  Mevrouw Thuis is voorzitter van het Samenwerkingsverband Ouderen Schinnen. Zij organiseert de dag van de ouderen en helpt bij het opzetten van meerdaagse reizen voor ouderen. Ze organiseert excursies en lezingen en legt contacten met andere verenigingen. Ook is zij bezig een nieuw samenwerkingsverband op te zetten voor de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Als voorzitter van het zangkoor Sint Gertrudis Amstenrade zorgt zij dat alles in goede orde verloopt, bezoekt zieken en stelt programma’s samen voor uitvoeringen met andere verenigingen. Vanuit het voorzitterschap van KBO Amstenrade is zij contactpersoon voor zusterverenigingen en de Zonnebloemverenigingen. Mevrouw Thuis is ook voorzitter van de benoemingscommissie van de Stichting Thieske van Austroa. Deze stichting roept jaarlijks de vrijwilliger van het jaar uit.

  • RSS