Kunt u iemand die een lintje verdient? (24-05-2018)

lintje

Jaarlijks worden de dag voor Koningsdag, tijdens de traditionele Lintjesregen, burgers in het hele land gedecoreerd die een bijzondere plaats innemen in onze samenleving. Het is elke keer weer een feestelijke gebeurtenis voor de gedecoreerden, hun families en vrienden én voor de organisaties/verenigingen waar zij zich voor inzetten. U kunt uw waardering voor de grote inzet van iemand uit uw omgeving laten blijken door die persoon voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. De voordracht gebeurt via een officiële aanvraag.

Voor de nieuwe gemeente Beekdaelen is de Lintjesregen 2019 de eerste keer. Maar de aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding lopen dit jaar nog via de gemeente Schinnen.

Voorstellen voor de Lintjesregen 2019 moeten vóór 1 juli 2018 zijn ingediend. Meer informatie over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen vindt u op www.lintjes.nl. Op www.schinnen.nl vindt u het formulier om een lintje aan te vragen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Carine Pilet, bel 14 046 of mail c.pilet@schinnen.nl.

  • RSS