Inwonersavond 'Water in Balans' positief! (30-06-2017)

Inwoners tijdens bijeenkomst

Woensdag 28 juni organiseerden gemeente Schinnen en het Waterschap Limburg een inwonersbijeenkomst voor de kern Oirsbeek. Thema van deze informatie- en meedenkavond was: wateroverlast. Het Waterschap, de gemeente én de aanwezige inwoners hebben tijdens deze avond in groepen samen nagedacht over oplossingen voor deze problematiek. Wethouder Jeannette Quadvlieg en bestuurder Josette Van Wersch van het Waterschap Limburg gaan nu aan de slag met alle opgehaalde ideeën en opmerkingen. Op 22 november praten ze u tijdens een vervolgbijeenkomst bij over de stappen die zijn gezet en de acties die zijn ondernomen. Ook hier bent u weer van harte welkom! Noteer de datum dus maar alvast in uw agenda. Locatie en tijdstip hoort u op een later moment.

  • RSS