Informatieavond plant-regeling (11-04-2017)

Schop in grond

Op dinsdag 2 mei is er een informatieavond over de provinciale Plantcampagne Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze campagne, ondersteund door gemeente Schinnen, is gericht op versterking van het authentieke landschap én op het vergroten van burgerbetrokkenheid. De campagne richt zich op grondeigenaren en plaatselijke organisaties zoals dorpsraden, buurtverenigingen, heemkundeverenigingen en natuurverenigingen die hiermee hun groene ideeën kunnen verwezenlijken.

Bewoners of organisaties die loofbomen, hoogstamboomgaarden, heggen of andere landschapselementen willen aanplanten zijn van harte welkom op een informatieavond, georganiseerd door Stichting IKL, in Mesch. Er wordt dan verdere uitleg gegeven over de mogelijkheden en de voorwaarden van de plantregeling. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de waarden van deze landschapselementen voor uw leefomgeving.

Locatie: De Laathof, Langstraat 3 6245 KK te Mesch bij Eijsden

Datum en tijdstip: dinsdagavond 2 mei om 19.30 uur

Meld u  aan voor deze informatieavond per mail: ikl@ikl-limburg.nl

Voor verdere info: http://www.ikl-limburg.nl/als-eigenaar/

  • RSS