In memoriam Sjaak de Koster (14-04-2016)

Kaars

Hoe mooier en rijker de herinneringen. Des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaarheid voor alles wat Sjaak de Koster voor de publieke zaak betekend heeft, verandert de pijn van de herinnering in stille vreugde. De mooie herinneringen die blijven zijn voor ons allen, zeker voor de vele leden van de gemeenteraad van Schinnen, in opvolgende tijden een kostbaar geschenk dat velen blijvend meedragen.

Sjaak de Koster leefde gepassioneerd tussen de mensen, was betrokken bij de samenleving die hem dierbaar was en heeft vanuit bestuurlijke en politieke hoedanigheden betekenisvol bijgedragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Schinnen. Hij kon geen afstand nemen van de publieke zaak.  Op 6 april maakte hij nog het referendum mee als lid van één van de gemeentelijke stembureaus. Juist deze genegenheid en inzet voor de publieke zaak maakte hem bij iedereen zo geliefd. Hij was zeer betrokken bij zoveel kleine en grote gebeurtenissen in de gemeenschappen van Schinnen. In het bijzonder in het kerkdorp Oirsbeek.

Sjaak de Koster was een zorgzame en kwetsbare politicus, zo het hoort. Krachtig en moedig. Een voorbeeld voor velen van de zogenaamde 'nieuwe politiek'. Politicus dat was je voor het leven, niet voor een tijdje, zolang jezelf of het volk dat goed vond. 44 jaar lang actief als lid van de gemeenteraad van Oirsbeek en daarna Schinnen zegt genoeg. Accuraat, integer en betrokken bij de grote en kleine problemen van mensen en niet van instituties.

Sjaak was een zeer gepassioneerd lid van de Ondernemingsraad van Volvo Car, nu NedCar. Een bedrijf dat er niet meer was geweest als zijn opvolgers in die raad, niet zo intensief overheden en private partners steeds opnieuw betrokken hadden bij het belang van de maakindustrie in Limburg. Soms heb ik de neiging naar deze scherpte van belangen tussen werkgevers en werknemers terug te verlangen. Waar aan beide zijden de werkgelegenheid van hoger belang was dan de aandelenkoersen. Hier herken ik de innerlijk gedreven motivatie van Sjaak de Koster in terug. Eerst het debat, het gesprek, dan de belangenafweging en daarna: samen verder!  Zijn ombudsfunctie wordt in deze moderne tijd vaak afgedaan als een vorm van cliëntelisme, maar ik zou daarvoor juist een lans willen breken. Je kon te allen tijde een beroep op hem doen. Zeker ook de Schepenbank in Oirsbeek waar hij jarenlang bestuurslid was.

Als een van de founding fathers van de Vernieuwingsgroep, al sinds generaties een belangrijke plaatselijke politieke beweging, voerde hij bijna als vanzelfsprekend de oppositie van Schinnen aan. Gedegen, met respect voor zijn opponenten en met wijsheid en kennis van de dossiers. Hij liet zich nooit verleiden tot grootspraak of oneliners die niet voldoende onderbouwd waren. Maar wel ad rem en met de nodige humor. Voor deze inzet  is hij aan het einde van zijn politieke loopbaan koninklijk en gemeentelijk  onderscheiden.

 Sjaak de Koster leidde een goed en deugdzaam leven, mensen gelukkig maken.  Hij liet zich leiden door wetten van redelijkheid, serieus, met inzet van alle beschikbare krachten en vol goede wil. Liet zich niet door bijzaken afleiden, bewaarde het zuivere en ongeschondene. Als je daaraan vasthoudt, niets verwacht, niets ontvlucht, maar tevreden bent met het werk dat gedaan moet worden, zonder vrees of blaam de waarheid te dienen in woorden en uitingen, dan leef je een gezegend bestaan.

We nemen afscheid van een groot mens. Pax Christie.

Namens College van burgemeester en wethouders,
Leon Frissen, burgemeester 

  • RSS